zeytinyağı nelerdir? tatbik ve iyi mi kullanılacağı


Bina boyamanın en mühim adımlarından biri, yüzeyleri boyama ya da astarlama için hazırlamaktır. Sıvama aşamasından sonrasında ve boya öncesi astarlama yapılır. Doğru astarın kullanılması, boyanın duvara iyi yapışmasını ve duvar renginin muntazam ve tamamen pürüzsüz olmasını sağlar. Ek olarak doğru astar boyanın pullanmasını önler ve boya tüketiminden tutum sağlar. Reçine çoğu zaman astar bileşiminin ana bileşenlerinden biridir. Reçine, boyanın duvar yüzeyine iyi oturmasını sağlar. Zeytinyağı, yapı boyasında en yaygın kullanılan astarlardan biridir. Aşağıda aloe vera hasım ve kullanımları hakkındaki daha çok informasyon vereceğiz.


zeytinyağı sür

evcil hayvan yağı

Aleve hasım, duvar yüzeyine uygulanan ve dokusu nüfuz edip kuruduktan sonrasında duvarda tek bir katman meydana getiren kahverengi yağlı astar çeşididir. Bu ürün akrilik reçineden yapılmıştır. Genel hatlarıyla, fazlaca sayıda gözenek içeren beton duvarlar benzer biçimde yüzeylerin boyanması zor olsa gerek; Şundan dolayı renklendirme daha sonra rengin büyük bir bölümü gözenekler tarafınca emilir ve yüzeyde hiç bir iz kalmaz; Sadece duvar yüzeyine bir ya da birkaç kat zeytinyağı sürülürse gözenekler dolacak ve yüzey daha muntazam olacaktır. Bu şekilde bir yüzeyi boyamak fazlaca daha rahat olacak ve boya tüketimini azaltacaktır. Ek olarak Alf hasım öteki astar türleri benzer biçimde boya tabakası ile emek harcama yüzeyi arasındaki aderansı artırır. Zeytinyağının ahşapta kullanması aynıdır. Birçok ahşap yüzey, boyamayı zorlaştıran birçok gözenek ihtiva eder. Elif yağının ahşaba birkaç kat uygulanması, boyanın ahşap yüzeye yapışmasını artırabilir.

Her türlü zeytinyağı

Aleve hasım, piyasada yağ bazlı ya da yağ ve su bazlı olarak bulunur. Bu tür zeytinyağını hazırlamak için yağ ve reçine çözücüler kullanılmalıdır. Petrol ya da yağ bazlı yağların kuruması 1 ila 3 gün süre gelir. Elif Hasım seyreltici benzer biçimde bir tiner ile karıştırılırsa kuruma süresi kısalır. Su bazlı yağlar da daha süratli kurur. Ek olarak su bazlı yağların seyreltilmesi için bir tiner icap eder. Netice olarak, bu yağ kokusuzdur.

bin yağ iyi mi kullanılır

evcil hayvan yağı

Zeytinyağının en yaygın kullanım alanı binaları boyamaktır. Alif Oil’in iki yaygın kullanması macun ve astardır. Alef Zarkar Hasım değişik yüzeylerde kullanılır. Mesela, alçı duvarları boyamadan ilkin yüzeylerini yağlamalıyız. Yağlamaya başlamadan ilkin, alçı duvar yüzeyindeki pürüzleri gidermek ve benzeşik hale getirmek için macun kullanılmalıdır. Sonrasında aleve yağını tiner ile sulandırıyoruz. Yağlama bir boya fırçası ya da rulo ile yapılabilir. Alef yağının bir öteki kullanması ise yağ macunu yapımında kullanılmasıdır. Elave Macun Hasım, Elave hasım, yağlı boya ve mille tozu karışımından yapılır.

Zeytinyağı güneş ışığından uzak kapalı bir yerde saklanmalıdır. Bu ürün için müsait gizleme sıcaklığı 5 ile 35 santigrat aşama arasındadır. Alf Oil’i kullanırken ya da saklarken muayyen emniyet önlemlerine uyulmalıdır. Bu malzemeler yanıcıdır. Bundan dolayı sıcaklık ve ateşten uzak tutulmalıdır. Ek olarak müsait havalandırma ve dış mekana erişimin olmadığı ortamlarda maske kullanılmalıdır. Alif Su Bazlı Yağ tatbik miktarı ortam şartlarına, kaplama ekipmanına ve yüzey tipine göre değişiklik gösterir. Sadece yaklaşık olarak 10 metrekare için 1 litre zeytinyağı yeterlidir. Ek olarak bu hasım tüketmek için en müsait süre, üretiminden sonraki 30 aydır.

Alf hasım solventi nelerdir?

Alif Oil’in ana solventi yağ incelticidir. Yağ seyreltici, aloe vera yağının konsantrasyonunu azaltır ve yağın daha ince ve pürüzsüz olmasını sağlar. Aleve Zargar Hasım ve Yağ Seyreltici payı normalde 3 üniteye 1 birim olmalıdır. Bir yağ seyreltici kullanmak, bu yağın keskin bir kokuya haiz olmasını sağlar. Bundan dolayı, günümüzde boya öncesi yüzeylerin astarlanması için su bazlı yağlar kullanılmaktadır.

Aloe vera ve astar arasındaki ayrım nelerdir?

astar
astar

Alif Oil aslen bir nevi astardır. Yaprak yağının kullanması ve özellikleri astara benzer. Bu malzemelerin her ikisi de boyama için değişik yüzeylerdir. Bu iki araç-gereç, kaplama aşamasından ilkin yüzeylere uygulanarak gözeneksiz tamamen üniform bir yüzey oluşturulur. Bu maddeler boyanın yüzeye yapışmasını arttırır. Netice olarak tek elle renk tamamen yüzeye uygulanır. Ek olarak değişik tipte astar ya da Alif hasım kullanılması boya tüketiminde tutum sağlar. Sadece piyasada bulunan primerler çoğu zaman manzara açısından aloe veradan farkına varır. Kahverengi ve saydam aleph hasım. Sadece önekler çoğu zaman beyazdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Binaların boyanmasında zeytinyağı ne işe fayda?

Aleve hasım, yüzeyleri boyaya hazırlamak için kullanılır. Bu yağ, duvarın gözeneklerini doldurur ve yüzeyini düz ve üniform hale getirir.

Tinerli Aleve yağının bileşimi nelerdir?

Alif Yağını seyreltmek için Alif Zirkar Hasım ve Yağ Seyreltici payı normalde 3 üniteye 1 birim olmalıdır.Source bağlantı