Sol ve sağ yuvarlak egzersizler nelerdir? | Sol ve sağ yuvarlak matkap arasındaki tatbik ve ayrım


Hırdavatçılarda ve ev alet kutularında bulunan en yaygın araçlardan biri matkaptır. Matkaplar tatbik şekline ve geniş yelpazesine bakılırsa metal, ahşap, cam, plastik vb. şeklinde muhtelif malzemeleri delmek için kullanılmaktadır. Genel hatlarıyla matkaplar, delme işlemlerini gerçekleştirmek için saat yönünde dönüp müsait biçimde dairesel olarak yapılır. Yuvarlak düz matkaplar çoğu zaman sert malzemelerde silindirik delikler kurmak ya da malzemeyi vida şeklinde irtibat elemanlarını yerleştirmek için hazırlamak (ön delme) için kullanılır. Başka bir egzersiz türü de sol tur olarak adlandırılır. Sol yuvarlak matkabın dönüş yönü saat yönünün tersinedir. Tipik olarak, muhtelif malzemelere takılan cıvataları ve linkleri çıkarmak için solak yuvarlak bir matkap kullanılır; Bu yüzden solak yuvarlak matkabın iyi mi çalıştığını bilmek oldukça önemlidir. Bu yazıda, sağ ve sol el yuvarlak matkapların iyi mi çalıştığını ve aralarındaki farkları tartışacağız.


Sol yuvarlak egzersizler nelerdir?

Sol yuvarlak çukur

Muhtemelen bu sorunla, konektörlerin vida şeklinde takıldığı ya da değişik seviyelerde takıldığı teknik işler yaparken karşılaşmışsınızdır. Müsait aletlere haiz değilseniz, vidanın kalan kısmını çıkarmak için oldukça süre masrafınız gerekecektir. Birtakım yüzeylerden vidaları ya da tutturucuları çıkarmak oldukça zor olabilir; Örnek olarak, ahşabın ve öteki malzemelerin içerisine pas sebebiyle sıkışan vidaları çözmek birçok zorluğu bununla beraber getirir. Her neyse ki, malzemeye sıkışmış kırık vidaları çıkarmak için sol yönlü matkaplar şeklinde aletler var. Sol dairesel matkabı kullanmak size süre kazandıracaktır.

Sol el dairesel matkaplar oldukça sert metalleri kesmek için yapılmıştır. Bu matkapların sol yuvarlak ve saat yönünün bilakis yivleri, malzemeye saplanan vidaları zayıflatır. Bu yöntemi tek başına ve başka bir alet kullanılmadan kullanıldığında malzemenin içerisinden vida poleninin çıkma olasılığı %50’dir. Sol dairesel matkabın kullanılabilmesi için matkabın çapının dişli vidanın çapından ufak olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Vida kırılmasa bile sol yuvarlak matkap ucu vidanın malzemeye sıkışmasını engelleyecektir.

Sol yuvarlak matkabı kullanma adımları

Sol yuvarlak çukur

Değişik seviyelerde sıkışmış vidayı çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

  • Yağlamayı ve çıkarmayı kolaylaştırmak için cıvatayı bir miktar kesme yağına batırın.
  • Peşinden soldaki yuvarlak matkabı üçlü matkap sisteminin içerisine yerleştirin ve sıkın.
  • Matkap dönüş konumunu sola ayarlayın.
  • Matkabı girintiye yerleştirin ve matkabı dikey ve düz tutun.
  • Düşük hız ve basınçta delin.
  • Sonrasında vidadaki deliği delip vidayı dışarı çekmeye başlayacaktır.
  • Bu muamele tam olarak yapılmasa bile vida boyunun üçte ikisi çıkacaktır.
  • Nihayetinde, açılan talaşları toplayın.

Vida tamamen çıkarılamasa bile kesici vidanın öteki aletlerle beraber çıkmasını elde eden bir delik oluşturulmuştur.

Sağ ve sol yuvarlak matkap uygulaması

Sol ve sağ yuvarlak egzersizler arasındaki fark

Günlük olarak oldukça fazla kullanılan matkaplar içinde en yaygın kullanılanı yuvarlak düz matkaplardır. Bu matkaplar uzunluk, matkap ucu modeli ve bileşenlere göre değişiklik gösterir. Bu tür matkap türleri içinde ahşap, metal, plastik, fayans, seramik ve beton için matkap uçları bulunmaktadır. Düz yuvarlak matkaplar kullanımlarına bakılırsa ahşap matkap uçları, metal matkaplar, gömü matkapları, redüktörlü matkaplar, gazlı matkaplar, yaprak matkaplar, dairesel matkaplar, konik matkaplar, kuş matkaplar, elmas matkaplar, konik matkaplar şeklinde değişik tiplerde yapılmaktadır. vesaire. . Sadece matkabın uygulaması delme ile sınırı olan değildir. Bazı zamanlar gövdenin içerisine bir vida sıkışır ve onu çıkarmak zorunda kalırsınız. Bu rahat bir başarı olmasa da sol el matkabı şeklinde hususi aletlerle yapılabilir. Bu matkaplar, üç sistemi sola ve saat yönünün bilakis dönebilen egzersizlerde kullanılır.

Bazı zamanlar çiviyi delerken çivi ayrılır ve gövdesi deliğin içerisinde kalır. Bu şeklinde durumlarda, sol yönlü dairesel matkabı kullanmalısınız. Bu matkaplar ayar vidasına baskı uygular ve sol yuvarlak matkapla vidanın incinen kısmını çıkarır. Yalnız sol yuvarlak matkapla vidayı sökmeyi başaramadıysanız, öteki vida açma aletleri desteği ile açılan delikten vidayı çıkarabilirsiniz.

Sol ve sağ yuvarlak egzersizler arasındaki ayrım

Sol ve sağ yuvarlak egzersizler arasındaki fark

Sağ ve sol dairesel matkapların görünümündeki en mühim ayrım, yuvalarının yönüdür. Bu matkapların görünümü, sağ yuvarlak matkapların saat yönünde, sol yuvarlak matkapların ise saat yönünün bilakis dönmesini sağlar. Bu egzersizler arasındaki öteki bir ayrım, kullanım şeklidir. Sol yuvarlak matkap uçları, kırık vidaları ve sağ yuvarlak vidaları çıkarmak için uygundur. Bu matkaplar, sol yönlü matkaplar, tornalama ve frezeleme makineleri için tasarlanmıştır; Sadece muhtelif nesnelerde dairesel kesitli delikler açmak için düz yuvarlak matkaplar kullanılır.

Yapılandırılabilir sorular

Sol yuvarlak egzersizler nelerdir?

Malum matkaplardan değişik olarak saat yönünün bilakis dönen bir matkap türüdür.

Sol yuvarlak matkap ne işe fayda?

Sol yuvarlak matkabın kullanması, deliğe sıkışmış vidaları çıkarmaktır.Source bağlantı