Sıhhat, güvenlik ve çevre nedir, amaçları ve uygulaması


SEÇ nedir?

SEÇ Aşağıdaki kelimelerin kısaltmaları ve anlamları sıhhat, güvenlik ve Çevre o.

H: sıhhat

S: güvenlik

H: çevre

Sıhhat, Güvenlik ve Çevre, belirli bir ortamın potansiyel tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikeleri azaltmak yada ortadan kaldırmak için en iyi uygulamaları sağlamak için bir takım süreç ve yöntemdir. Personel ek olarak HSE süreçleri ve kaza önleme ve uygun müdahale şekilleri mevzusunda eğitilir. Mesela en mühim ve mühim koşullardan biri her insanın uyması ihtiyaç duyulan güvenlik ekipmanlarının kullanılmasıdır. HSE’nin amaçları ve uygulanması hakkında daha çok data edinmek için bizimle kalınca.

SEÇ hedefleri

SEÇ yönetim sistemine haiz olmanın en mühim amacı fazlaca eskilere dayanmaktadır. Eskiden bilhassa imalat sanayinde işçilerin emek verme şekilleri sorunlu ve kusurluydu. Çalışanlar makine ve teçhizat ile çalışırken çeşitli kazalar geçirmiş ve daha azca korunmuştur. Netice olarak, birçok çalışan yaralandı ve hatta öldü. Sonunda işçiler bir çözüm düşündüler ve hükümeti güvenlik önlemleri almaya zorladılar. Hükümetler ek olarak, işverenlerin işyerinde sıhhat ve güvenliği sağlamasını, sıhhat sigortası primleri ödemesini ve iş çalışmalarından meydana gelen çeşitli yaralanmalar, ölümler ve hastalıklar için tazminat ödemesini mecburi kılan yasalar çıkardı.

SEÇ görevleri

SEÇ

HSE yönetiminin en mühim görevi, çalışanların stresi yönetmelerine ve optimal sağlığı korumalarına destek olmaktır. Bu sayede çalışanlar devamlı güvenli bir ortamda emek harcayarak işlerine odaklanabilir ve yapıcı bir rol oynayabilirler.

Bunu daha detaylı bir şekilde ele alalım:

güvenli iş yeri

En yaygın HSE düzenleme gerekliliklerinden biri, her insanın sıhhatli kalmasına destek olan işyeri koşulları yaratmaktır. Şirket, çalışanların hastalığı ve yaralanması ile ilgili maliyetleri paylaşmaz.

Güvenli bir emek verme ortamı yaratmak, kazaları ve hastalıkları önlemenin ilk adımıdır ve etkileşimli ve maliyetli tedavi programlarını etkili bir halde azaltabilir.

tazyik

Refah, esenlik yada sıhhat, çalışanların işyerindeki kişisel deneyimleri ve bu deneyimlerin yaşamları üstündeki tesiri anlamına gelir. Bu kavram, iş-yaşam dengesinin ötesine geçiyor; Bu sebeple bu denge, daha iyi vakit yönetimi benzer biçimde rahat bir çözümle oluşturulur, sadece esenlik söz mevzusu olduğunda ille de bu şekilde değildir.

Çalışan stresi ve tükenmişliği hakkında data edinmek için internette arama yapmak için fazlaca vakit harcamanıza gerek yok. Kim bilir bunun sebeplerinden biri, vakit yönetimi becerilerinizin yanı sıra, mahremiyet ve profesyonellik kaybınızdır. Bu mesele, bazı şirketlerin emek verme saatleri haricinde iş e-postaları göndermeyi bırakmasına niçin oldu.

Çeşitli mesleklerde dijital kontakt, sıhhat üstünde negatif tesiri olabilecek örneklerden bir tek bir tanesidir. İşyeri stresinin birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerden bazıları uygunsuz davranışlar, iş durgunluğu, aşırı iş yükü ve iş güvencesizliğidir.

Çalışanları arasındaki stresi ve tükenmişliği azaltmayı başaran firmalar, işgücünü tekrardan işe alabilir ve kabiliyetlerini geliştirerek hem çalışanlara hem de işverenlere yarar sağlayabilir.

daha iyi sıhhat

Her insanın sağlığının yaşamı süresince ve emekli olmadan ilkin kötüleştiği göz önüne alındığında, işyerinde optimal sağlığı korumayı yönetmek esastır ve aynı sürdürülebilir iş tanımına geri döner.

SEÇ yükümlülükleri

SEÇ

Internasyonal Emek verme Örgütü (ILO) raporu, her yıl 2,3 milyondan fazla işçinin işle ilgili kazalar yada hastalıklar sebebiyle öldüğünü belirtmektedir. Internasyonal Emek verme Örgütü, iş kazaları ve meslek hastalıklarının küresel ekonomiye senelik maliyetinin ortalama 3 trilyon dolar bulunduğunu tahmin ediyor. Bundan dolayı iş kazalarını ve hastalıkları önlemek, işyerindeki tüm insanoğlu için yaşamsal bir öncelik haline gelmelidir.

Çalışanları eğitmenin yada SEÇ bilgisi sağlamanın neticeleri şunlardır:

 • Emek verme esnasında işçileri yaralamamak yada tehdit etmemek.
 • Pozitif bir sıhhat ve güvenlik kültürü kurumsallaştırılır ve sıhhat, güvenlik ve esenliğin iyileştirilmesine destek sağlar.
 • İşyerinde sıhhat ve güvenliğin daha iyi yönetimi.
 • İleri teknoloji kullanımı ve ustalaşmış gelişim ile lüks güvence edilir.

SEÇ uygulaması

SEÇ

İşyerinde sıhhat ve güvenlik endişesi, ek bir kurumsal mesuliyet olarak görülmemelidir; Bu sebeple bu iş çalışmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. SEÇ uygulamalarının bazı örnekleri şunlardır:

 • maliyet azaltma
 • Riski azaltmak
 • Devamsızlığı ve çalışan devrini azaltın
 • Kazaları azaltın
 • Yasal işlem riskini azaltın
 • Kuruluşun tedarikçiler ve ortaklar arasındaki konumunu iyileştirmek
 • Artan hesap verebilirliğin bir sonucu olarak yatırımcılar, müşteriler ve topluluk içinde iyi bir saygınlık
 • Daha sıhhatli, daha mutlu ve daha motive çalışanlara haiz olarak üretkenliği artırın
 • İşyerinde fena sıhhat ve güvenlik maliyetleri
 • Sıhhat, Güvenlik ve Çevre istatistikleri, işyerinde sıhhat ve güvenlik kurallarına uyulmamasının insani ve finansal maliyetlerini gösterir; bu maliyetler içinde şunlar yer alır:
 • Hastalık ve işle ilgili yaralanmalar sebebiyle milyonlarca iş günü kaybediliyor.
 • Binlerce insan meslek hastalıklarından ölüyor.
 • Bir milyon işçi işle ilgili bir hastalık bildirdi.
 • Yüzbinlerce işçi iş başlangıcında yaralandı.
 • Her gün neredeyse bir işçi enfekte oluyor.

HSE sertifikası nedir ve niçin gereklidir?

SEÇ

HSE eğitim programları, işyerindeki güvenlik sorunlarının çözülmesine destek sağlar. Bu programlar, çalışanların refahını ve sağlığını etkisinde bırakır ve insanların, çevrenin ve kurumsal mülkün yaralanmasını yada zarar görmesini önlemek için tasarlanmıştır. Ek olarak iş yerinde güvenlik tüm şirket ve kuruluşların temel sorumluluklarından biridir.

Toplumsal ve finansal mesuliyet yaratan üç ana iş mevzusu şunlardır:

 • İş başlangıcında yaralanmalar
 • hastalıklar
 • ölüm

Bireyler ve kuruluşlar için sıhhat, güvenlik ve çevre sertifikaları, çalışanların güvenliğini ve esenliğini sağlar. HSE, insanları, çalışanları ve çevreyi zarardan korumak için lüzumlu şekilleri, süreçleri ve düzenlemeleri ihtiva eder.

HSE sertifikası, yönetim ve çalışanlar için hususi eğitim sağlar ve bu korumanın sağlanmasına destek sağlar. HSE sertifika kursları, sektöre ve iş türüne göre değişiklik gösterir.

HSE sertifikasının avantajları şunlardır:

 • Ekonomik sorumluluğu azaltın
 • Hastalıklar, yaralanmalar ve ölüme neden olan vakalar hakkında eğitim
 • Çalışanların verimliliğini ve moralini yükseltmek
 • Kurumun iyi niyetini çoğaltmak
 • Yasalara uyumu artırın

HSE görevlisi

SEÇ

HSE yada Güvenlik Görevlisi, çalışan güvenliği ve sağlığı faaliyetleri, güvenli bir emek verme ortamı sağlama, güvenlik önlemleri sağlama ve tavsiye etme, tehlikeli ve güvenli olmayan koşulları seyretme, tahmin etme ve denetim etme ve tesis etme ve sürdürme benzer biçimde bir kuruluşun güvenlik taraflarını denetleyen nitelikli bir kişidir. sıhhat ve güvenlik mevzularında organizasyona katılım.

Bazı ülkelerde, kuruluşlarda ve şirketlerde bir güvenlik görevlisinin bulunması zorunludur, sadece kimi zaman bu faaliyetler direkt mal sahibinin yada üst düzey yönetimin nezarete altındadır.

HSE Görevlisinin görevleri

SEÇ Görevlisinin vazife ve sorumluluklarından bazıları şunlardır:

 • Tehlikeli ve güvenli olmayan durumları izleyin ve araştırın
 • İşçilerin güvenliğini sağlamak
 • Güvenli olmayan faaliyetleri ve koşulları düzeltin
 • Acil durumlarda ve gerektiğinde güvenli olmayan faaliyetleri önleyin yada durdurun
 • Etken ve gelişen durumsal farkındalığı sürdürün
 • Güvenlik mesajlarının vaka fiil planlarına dahil edildiğinden güvenli olun
 • Günlük emek verme programında sıhhat ve güvenlik endişelerini belirlemek için planlama toplantılarına katılın
 • Güvenlik neticeleri için kaza fiil planını gözden geçirin
 • Vaka yerinde kaza incelemesi
 • Bir Saha Güvenliği ve Sağlığı Planının (SSHP) derlenmesi ve uygulanması
 • Güvenli olduğundan güvenli olmak için emek verme ortamını deneyin
 • İşe gitmeden ilkin eğitim kursları düzenleme
 • Proje güvenlik kurulunun güvenliğini artırma çabaları
 • Tüm taşeronların güvenlik planlarını denetleyin ve onaylayın
 • Hasar raporlarının takip edeni ve ilgili devlet kurumlarına iletilmesi
 • Tüm alet ve ekipmanların güvenliğini ve yeterliliğini gözden geçirin
 • İşyerinde güvenli uygulamaları teşvik edin
 • Güvenlik talimatlarını takip edin
 • Acil durum yönetimi manevraları ve tatbikatlarının eğitimi ve yürütülmesi
 • Yaklaşan tüm etkinlikleri ve etkinlikleri değerlendirin

Aletlerin yanlış kullanımından meydana gelen potansiyel risklerden kaçınmak için yüksek kaliteli alet ve ekipman kullanmak devamlı daha iyidir. İşletmeniz için ihtiyacınız olan malzemeleri satın almak için Sazokar internet sayfasını ziyaret ederek dünyanın en iyi markalarından yüksek kaliteli alet, demirbaş ve makineleri kolayca satın alabilirsiniz.

Bu makaleyi okuyarak yararlı HSE detayları edindiğinizi umuyoruz. Ek olarak, bu mevzuda herhangi bir deneyiminiz yada sorunuz var ise, yorum bölümünde bizimle paylaşın.

Sıkça Sorulan Sorular

SEÇ ne anlama gelmektedir?

HSE, Sıhhat, Güvenlik ve Çevre’nin kısaltmasıdır.

SEÇ görevleri nedir?

Genel olarak HSE’nin görevi, güvenli bir iş yeri yaratmak, çalışan sağlığını iyileştirmek ve stresi azaltmaktır.Source bağlantı