Sanat ve zanaat arasındaki ayrım


Bu gönderi bağlı müessese linkleri içerebilir. Onlar vesilesiyle meydana getirilen satın alımlardan size hiç bir ek ücret ödemeden ufak bir komisyon alabiliriz.

Sanat ve zanaat arasındaki ayrım daima oldukça aleni değildir, daima bağlantılı olmuşlardır ve çoğunlukla beraber anılırlar. Bu yazıda, sanat nesnesini zanaat nesnesinden neyin farklılaştırdığını kestirmek için zanaat ve sanatın tanımını inceleyeceğiz. Ek olarak sanat ve zanaatın niçin çoğu zaman kafa karıştırıcı bir yan yana geldiğini anlamaya çalışacağız.

Sanat ve zanaat arasındaki ayrım

Performans ve ses sanatı şeklinde fizyolojik olmayan sanat tarzlarını kapsayan modern sanatın modernizminde, her şeye sanat denebilir. Günümüzde bir sanatçı bir şeyin sanat olduğuna karar verdiğinde aksini söylemek nerede ise olanaksız. Bu, bir sanatçı sanat eserlerinde zanaat faaliyetlerini kullanmaya karar verdiğinde ve buna sanat ismini verdiğinde, asla kimsenin onu hakkaten başka bir halde kategorize edemeyeceği anlama gelir.

Sanat ve el sanatları hem görsel yaratıcı ifadeler olarak görülür aynı zamanda çoğu zaman birbiriyle bağlantılıdır. “Sanat ve zanaat” ifadesi çoğu zaman bu halde kullanılır (iki kelime beraber) bu sebeple faaliyetlerin pek oldukça ortak noktası vardır. Sanatçılar çoğu zaman zanaatla ilgilenir ve bunun tersi de geçerlidir.

Sanat nesnesini zanaat nesnesinden ayıran nedir?

Pek oldukça insan sanat ve zanaat içinde ayrım olmadığını söyleyecektir, sadece faaliyetlerin ayrı terimlere haiz olması, altta yatan bir farklılığa işaret etmektedir. Dolayısıyla, sanat içerikli faaliyetler zanaat faaliyetlerini içerse ve tersi olsa bile, zanaatın sanattan ayrı olduğu ve sanatın zanaattan ayrı olarak var olabileceğine dair bir anlak vardır.

Ayrıca, sanatlar çoğu zaman elitisttir ve zanaatlar ara ara daha azca entelektüel ve zorlayıcı olarak görülür. Bu da el işi meydana getiren yaratıcı insanlarda aşağılık komplekslerine niçin olabilir. Ek olarak sanatçıların zanaat faaliyetlerini ustalaşmış çalışmalarına dahil etmek istememelerine de niçin olabilir. Bakalım sanat ve zanaat arasındaki farkı, iyi mi ve niçin değişik olduklarını idrak edebilecek miyiz?

zanaat çözünürlüğünde olan

Zanaatkarlık, bir unsur yahut ürün yaratmak için muayyen bir yaratıcı beceri gerektiren bir tecim yahut hobi olarak görülebilir. Fazlaca fazla zanaat şekli var. Bazıları güzel duyu ve fonksiyonel mamüller üreten faaliyetleri ihtiva eder. Öteki zanaatkarlık faaliyetleri, geri dönüştürülmüş yahut ileri dönüştürülmüş malzemelerden güzel bir şey yapmakla ilgilidir. El işi faaliyetleri içinde nakış, boncuk işi, dokuma, kapitone, oyma, makrome, çömlekçilik, dikiş ve daha fazlası yer alır.

Geçmişte, bir zanaatkar, muayyen bir zanaat biçimini tatbik eden kişiydi.

Sepetler, kıyafetler, takılar vb. şeklinde muayyen öğeleri yapma hikayesinde eğitimli ve yetenekliydiler. Zanaatlar yalnızca bu ufak üreticiler yahut mal yöneticileri tarafınca icra ediliyordu. Zanaat, “el işi” olarak da bilinir, bu sebeple bu eşyaları öteki toplu üretilen ürünlerden ayıran el işidir.

Çağdaş zamanlarda ve netin gelişiyle, ev geliştirme ve kendi haline yardım kursları oldukça popüler hale geldi. Bu, zanaat pratiğini hepimiz için daha erişilebilir hale getirdi. Bir çok insanoğlunun iş haricinde bir rehavet biçimi olarak sürdürdüğü hobileri vardır. Bu hobiler çoğu zaman manuel emek vermeyi ihtiva eder.

zanaata karşı sanat

Bütün manuel faaliyetler, hızla gelişen teknolojinin hedeflenen kullanımını gerektirir. Bu, muayyen el sanatlarını uygularken uymanız ihtiyaç duyulan aleni kurallar olduğu anlama gelir. Zanaat etkinlikleri ek olarak muayyen alet ve malzemelerin kullanımını vurgular. Yapılandırılmış ve amaca yönelik yapıları sebebiyle zanaat nesnelerinin üretilmesinin sanat nesnelerinden daha basit olduğu düşünülmektedir.

sanat çözünürlüğünde olan

Sanatın tanımı tarih süresince sanatçılar, filozoflar ve akademisyenler tarafınca tartışıldı. Sadece reel anlam hala bizi kandırıyor. Sanatın bu tanımlanamazlıkla tanımlandığı söylenebilir. Sadece, sanatın birtakım tanımlayıcı niteliklerini belirlemeye çalışalım.

Sanat, hayal gücü ve yaratıcı beceriler gerektirir. Tamamı sanat kategorisine giren (buna görsel sanatlar ve öteki anlatım biçimleri de dahildir): fotoğraf, heykel, edebiyat, müzik, beyaz perde, mimari ve tiyatro. Geleneksel güzel sanat biçimleri içinde heykel, çizim, fotoğraf ve fotoğrafçılık yer alır.

Aynı zamanda, performans sanatı, enstalasyon sanatı, çoklu-duyumsal sanat, ses sanatı vb. olanaklı kılan kavramsal sanatın ortaya çıkışından bu yana sanat daha geçici ve soyut hale geldi.

Sanatın aslolan amacı güzel duyu açıdan hoşa giden nesneler yaratmak olsa da, çağıl sanat bu amaçtan uzaklaşmıştır. Bugün sanat, vizyon, düşünce ve kavramları iletmek, duygu uyandırmak ve güzel olmak için yaratılmıştır. Bizlere sanatın ne olduğu hikayesinde hiç bir süre genel bir antak kalma olmayabileceğini gösteriyor. Kavramın anlamı zaman içinde değişti ve sanatçılar yeni anlatım yolları keşfedip keşfettikçe değişmeye devam edecek.

Şu anda sanat dünyasında suni zekanın mı yoksa algoritma tarafınca üretilen sanatın mı sanat sayılabileceği hikayesinde pek oldukça münakaşa var. Siz bu yazıyı okurken sanatın tanımı değişiyor ve yaratmanın yeni yolları kabul ediliyor ve tartışılıyor. Brene Brown kitabında şöyleki yazıyor: Yürekli (2012) sanatın, insanların muntazam bir halde kategorize edemediği her şeyin içerisine atılmış olduğu kanepenin arkasındaki kutu bulunduğunu söylüyor. Sanat objeleri mevzubahis olduğunda, kendinizi iyi mi anlatım edebileceğiniz hikayesinde sınır yoktur. Bir çizimin, resmin yahut heykelin ne süre biteceğine bir sanatçı karar verebilir, sadece bitiş noktası baştan belli değildir.

sanat çözünürlüklü

Sanat çoğu zaman bir grubun, ülkenin yahut ferdin kültürel, felsefi, dini, çevresel, politik ve ekonomik değerlerini yahut insan hayatının herhangi bir yönünü aktarmak için kullanılır. Sanatçılar, duygularını ve inançlarını çeviri etmek için sanatı kullanırlar. Sanat ek olarak muayyen kültürel vakaları belgelemek için de çoğunlukla kullanılır. Sanat, deneyimin yanı sıra sembolizmi, metaforik düşünceyi de kullanır (sanatın tecrübe ve kavramları iyi mi bir araya getirdiğiyle alakalı makalemize bakın). sanat niçin önemlidir sanatın bu yönlerine derinlemesine bir bakış için).

Sanat ve Zanaat

Antik kültürlere yahut yerli halklara ilişkin el sanatları çoğu zaman sanat müzelerinde yer alır ve bu iki tatbik arasındaki çizgiyi daha da bulanıklaştırır. Bir zanaat objesi sanat içerikli olarak dekore edilmiş yahut boyanmış olabilir yahut bir sanat objesinin yaratılması işçilik gerektirebilir.

Sanatın doğasında mevcud bir yaratıcı değere haiz olduğu söylenebilir. Bu, sanat eserinde onu bir zanaat nesnesinden ayıran bir şey olduğu anlama gelir. Sepetler, kıyafetler, boncuk işleri vb. Sanat nesneleri duyguları uyandırarak insanları harekete geçirir. Öte taraftan, el sanatları insanları çekmek için yaratılmıştır.

Bir üretim öğesinin çoğu zaman muayyen bir amacı yahut kullanması vardır. Sadece sanat eserlerinin ayrım edilmekten başka aleni, işlevsel bir kullanması yoktur.

Sanat kalpte yapılırken zanaat akılda yapılır diyenler olabilir. Bu halde, sanat daha yapılandırılmamış ve sınırsızdır ve zanaat yapılandırılmış ve muayyen, el yapımı, somut nesnelerle bağlantılı hale gelir. Sanat çoğu zaman bir ferdin doğuştan gelen kabiliyetinden (bu kabiliyete tatbik becerisi ilave edilerek) oluşur, işlenmiş nesneler ise teknik, kabiliyet ve ihtiyaçtan oluşur.

Sanatçının benzersiz ifadesi, sanat eserlerinin temel bir özelliği olduğu için, sanat nesnelerinin çoğaltılması da çoğu zaman daha zor olsa gerek. Muayyen bir sepet tasarımı, yapıcının istediği kadar çoğaltılabileceğinden, üretim öğelerinin çoğaltılması daha kolaydır.

zanaat çözünürlüklü

Karşılaştırmanın temelleri Sanat zanaat
tarif Sanatçının duygularını, fikirlerini ve kavramlarını işaret etmek için kullanılan süresiz, yapılandırılmamış bir anlatım Somut bir nesnenin elle yaratıldığı bir tatbik yahut faaliyet
köklü Yaratıcı kıymet ve benzersiz anlatım Öğrenilen kabiliyet ve teknikler
Gaye Güzel duyu, kavramsal, simgesel, mecazi Güzel duyu ve fonksiyonel
vurgular Duygular, fikirler, kavramlar, hayal gücü Alet ve malzemelerin doğru kullanması
Değerlendirme Zor Basitçe
çoğaltılabilir Zor Basitçe
ortaya çıkış Kalp ve ruh Ruh
ürünü Uygulanan kabiliyet ile karıştırılmış doğuştan gelen beceri Uygulanan hususi beceriler ve tatbik teknikleri

Sanat ve zanaat tanımını derinlemesine incelemiş olsak da, ikisi arasındaki farkın çok da net olmadığını anlamalısınız. Çoğu zaman yan yana yerleştirilirler ve paralel olarak uygulanırlar. Sanat nesnesini zanaat nesnesinden ayıran şey, gerçekte, yapanın uygulamalarını iyi mi gördüğüne ve neyi bir sanat yahut zanaat olarak uyguladıklarını anlayıp anlamadıklarına bağlı şeklinde görünmektedir.

sıkça Sorulan Sorular

Sanat nesnesini el işi nesnesinden ayıran nelerdir?

Sanat nesneleri duyguları uyandırmalı ve fikirleri iletmelidir. Üretim öğeleri çoğu zaman işlevseldir ve tamamen estetiktir. El işi öğeleri dekoratif öğelerdir, sadece el işi uygulamaları bununla birlikte kıyafet yapımını da içerebilir. Zanaat nesneleri elle yapılır ve yaratmak için hususi yaratıcı kabiliyet gerektirir. Sanat nesneleri çoğu zaman kendilerini sanatçı olarak adlandıran imalatçı tarafınca tanımlanır ve nesne galeriler, müzeler, koleksiyonerler ve alıcılar tarafınca sanat olarak kabul edilir.

Bir şeyi sanat meydana getiren nelerdir?

Geleneksel sanat sınıflandırması şu alanları içeriyordu: fotoğraf, heykel, edebiyat, müzik, beyaz perde, mimari ve tiyatro. Görsel sanatlar geleneksel olarak heykel, çizim, fotoğraf ve fotoğrafçılığı ihtiva eder. Bugün sanat anlayışımız bu bakış açısıyla şekilleniyor fakat bunlarla sınırı olan değil. Bu, sanatın tanımını daha zor hale getirir ve bir öbek insanoğlunun (koleksiyonerler, galeri sahipleri ve sanatçılar şeklinde) bir şeyin sanat olduğu hikayesinde aynı fikir bulunmasına bağlıdır. Bir sanatçı bir şeyin sanat olduğuna karar verdiğinde, bunun sanat olduğu iddia edilebilir.

Hepimiz sanatçı olabilir mi?

Çağdaş zamanlarda hepimiz sanatçı olabilir. Sanatçı olmak için herhangi bir resmi öğrenime ihtiyacınız yok. Eğitiminiz yoksa kendi kendinize tahsil alabilirsiniz. Yalnız sanat yapmalısın ve kendine bir sanatçı demelisin. Sanatçılara hem fikirleri aynı zamanda bu fikirleri icra etmek için kullandıkları beceriler sebebiyle kıymet verildiği için kavramsal sanat bunu olası kıldı.Source bağlantı

Bunları da sevebilirsiniz