Matkap özellikleri ve bileşenleri (matkap aşaması, matkap ucu, matkap ucu vb.)


Sondaj, üretim sürecinin bir parçasıdır ve birçok endüstride büyük ölçekte seri üretim için kullanılır. Aslen delme, burgu isminde olan dönen bir alet yardımıyla metalik yada metalik olmayan malzemelerin delindiği bir işlemdir. Matkap ucu dönme hareketleriyle iş parçasına doğru yönlendirilir ve onu delerler. Matkap ucu, matkabın ayrılabilir parçalarından biridir ve çeşitli malzemelerde silindirik delikler açmak için kullanılır. Matkap türleri ve uygulamaları hakkında data edinmeden ilkin, bir matkabın bileşenlerini bilmeliyiz. Uygulama şekline bakılırsa değişik dayanımlarda ve değişik ebatlarda matkap yapılmakta olup, ahşap, metal, çelik, beton benzer biçimde malzemeler için değişik matkaplar kullanılmaktadır. Ek olarak matkapların uçları, değişik malzemeleri delmek için değişik tasarımlara haizdir ve geri kalan bileşenleri aşağı yukarı aynı temel özelliklere haizdir. Aşağıda, matkabın çeşitli bileşenlerini tanıttık ve teknik özelliklerini inceledik.

egzersiz nedir?

Matkap, kesme noktası olan ve sert malzemelerde delikler açan bir alettir. Delme için karbon çeliği yada alaşımlı çelik kullanılır. Çeşitli malzemeleri delmek için matkap kullanmakta fayda vardır; Şundan dolayı bu aparat tazyik ve dönme hareketi ile matkabı değişik malzemelerin içine sokar ve matkabın araç-gereç içine girmesine niçin olur. Matkabı delme makinesinde tutmak için üçlü sistem denilen bir fikstür kullanılır.

sondaj bileşenleri

Genel olarak, matkap bir beden, bir uç, bir kuyruk, bir dil, bir oluk, bir boyun, bir matkap ucu ve bir matkap ucundan oluşur.

Vücut kazma

Beden, matkabın ucu ile kuyruğu içinde oturan matkabın bir parçasıdır.

sondaj dizisi

Şaft, şaft (şaft) yada matkap ucu, matkabın matkap ucuna bağlanan son kısmıdır. Darbeli matkap çoğu zaman bir karbür uca haizdir, sıralı oluklara haizdir ve üç delme sistemine ayarlanmıştır.

sondaj sekmesi

Dil, matkap ipinin makinenin miline yerleştirilmiş kısmıdır.

delme aşaması

Kraterin sarmal ucundaki ve sırt yada dalga tepesi şeklindeki ince çıkıntıya krater aşaması denir. Spiral matkap yada metal matkap en yaygın matkap türüdür ve spiral matkabın çeşitli parçaları bir çok matkapta ortaktır. Delme aşaması, matkap gövdesinin delik duvarına sürtünmesini azaltır. Elektrikli yada el matkabında matkabı hareket ettiren eksenel kuvvetler sebebiyle delme yapılır ve delme aşamasının görevi, matkabı deliğe daha kolay yönlendirmek içindir.

Bir oluk kazmak

Matkap gövdesinde bulunan dişli vidalara oluk denir. Oluğun üç mühim görevi vardır: metali kesmek, matkaptan kesme talaşlarını çıkarmak ve kesme sıvısını kesme kenarına taşımak.

Matkap kafası ve ucu

Matkabın ucu ve ucu beraber çalışır ve matkaba daha çok güç ve kesme gücü verir. Matkabın ucu çoğu zaman koniktir. En iyi sonucu elde etmek için söz mevzusu araç-gereç tipine uygun bir matkap seçmek önemlidir; Her tip matkabın kafası değişik araç-gereç ve uygulamalara bakılırsa tasarlandığından, mesela karbür uçlu bir matkap betonda delik delmek için uygundur.

John kazdı

İki spiral oluk arasındaki boşluğa matkap ucu denir. Matkabın göbeği aslen matkap gövdesinin iki dış yivli parçayı birbirine bağlayan ana parçasıdır.

matkap boynu

Matkabın kuyruk ile gövdeyi birleştiren kısmına matkap boynu denir. Bu bölüm azca sayıda egzersiz için tasarlanmıştır.

matkaplar

Biçim bakımından egzersiz türleri

Matkaplar, deliğin şekline ve boyutuna bakılırsa değişik tiplerde üretilmekte ve pazarlanmaktadır. Değişik tipler şunlardır: düz matkap, yarıklı matkap, konik paletli matkap, petrol deliği matkabı, gömü matkabı, çokgen matkap, vb.

Düz matkap

Yassı matkap, karbon çeliğinden yapılmıştır ve 45 derecelik bir açıda iki kesme kenarına haizdir. Bu tip matkap esas olarak yumuşak ahşap yada metali delmek için kullanılır. Bu şekilde bir matkap derin delikler açamaz; Şundan dolayı içinde oluşan talaş ve talaşlar işyerinden uzaklaştırılamaz.

Oluklu matkap

Düz delikli matkaplar, gövdede kanallara haizdir ve düz delik matkapları ve spiral matkaplar olmak suretiyle iki ana gruba ayrılır. Vidalı matkaplar iki delikli ve fazlaca delikli tipte yapılmaktadır.

Konik kuyruk matkabı

Bu matkaplar helezon matkaplara benzer, sadece vidaya uyacak şekilde içi boş yada konik delikler oluşturmak için tasarlanmıştır.

Petrol deliği delme

Bu matkap, kesme kenarına gereksinim duyulan yağı sağlamak için kuyrukta ve gövdede bir yağ deliğine haizdir. Yağ, talaş kaldırıldığında kesme kenarını ısıdan korur.

Gömü kazmak

Vidalar için delik kazmak ve vida deliklerini gizlemek için bir gömü avcısı kullanılır. Bu matkabın uç açısı 60 ile 82 aşama içinde ayarlanmıştır.

Fazlaca çaplı delme

Fazlaca çaplı matkap, değişik çaplarda delikler açabilir ve gövdesi yada kuyruğu düz ve koniktir. Bu matkap ucu basamak delikleri için kullanılır ve buna basamak deliği de denir.

Sıkça Sorulan Sorular

Konik delme nedir?

Konik (adımlı) matkap, fazlaca çaplı bir matkap türüdür ve bu matkabın adından da anlaşılacağı benzer biçimde, bir çam ağacının meyvesine benzer, bu yüzden bununla beraber çam matkabı olarak da adlandırılır. Bu tatbikatta matkabın boyutuna benzer ve küçükten büyüğe doğru kategorize edilmiş basamaklar vardır.

Matkabın bileşenleri nedir?

Beden, uç, kuyruk, dil, oluk, boyun, matkap ucu ve matkap çekirdeğiSource bağlantı