Formülasyon nedir ve çeşitleri nedir?


ifade nedir?

Dövme, eski Mezopotamya’dan beri metal yapmak için bir yöntem olarak kullanılan, konsantre sıkıştırma kuvveti kullanarak metalleri şekillendirmek için bir şekillendirme tekniğidir. Geçmişten günümüze bu teknolojide birçok değişim yapılmış ve günümüzde bu işlem elektrikli, hidrolik yada pnömatik dövme aletleri ile yapılmaktadır.

Dövme çoğu zaman sıcak bir yöntemle yapılır ve parça adında olan ilk parça fırında istenilen sıcaklığa ulaşır ve tazyik sebebiyle kalıbın şeklini alır.


Şekillendirme şekillerinin çeşitleri ve avantajları

Dövme teknolojisinde darbe, parçacık akışına zarar vermeden metalleri şekillendirir ve bundan dolayı metal mukavemetini korur. Bu benzersiz parçacık akışı, üretilen üründe oluşan kusurları ve delikleri önler. Dövmenin bir öteki pozitif yanları da üretim sürecinde maliyetlerin nispeten daha düşük olması ve ürünlerin daha yüksek hızda ve daha azca kusurla üretilmesidir.

oluşumu

sıcak dövme

Dövme sıcak ve soğuk olmak suretiyle iki şekilde yapılır. Sıcak dövme yönteminde, metalin tekrardan kristalleşme sıcaklığının üstünde (2300 Fahrenheit derecenin üstünde) ısıtılması gerekir. Sıcak dövmenin ana pozitif yanları, metali dövmek için ihtiyaç duyulan enerjinin azalmasıdır. Aşırı ısı, ürün mukavemetini azaltır sadece ürün sünekliğini artırır. Sıcak yöntemler yöntemi ile üretilen ürünlerde kimyasal tutarsızlık giderilmektedir.

oluşumu

soğuk dövme

Soğuk dövme yöntemi, oda sıcaklığında metal şekillendirme yöntemidir. Bu yüzden, herhangi tekrar düşük tekrardan kristalleşme sıcaklığı da mümkündür. Yüksek karbonlu çelik benzer biçimde birçok metal, soğuk dövülemeyecek kadar güçlüdür. Soğuk dövme, denetim parametrelerini ölçerken ürün homojenliğini, yüzey standardını ve termal kirlenmeyi dengeler. Bu dövme yöntemi, bükme, germe, ekstrüzyon ve soğuk yönlendirme benzer biçimde teknikleri ihtiva eder. Soğuk dövme, sıcak yönteme gore daha çok kuvvet gerektirir ve parçalar daha büyük bir hassasiyetle üretilir.

Dövme işlemi iki kategoriye ayrılır

Dövme yönteminde soğuk ve sıcak dövmenin yanı sıra üç ana kategoriye ayrılan hususi işlemler de bulunmaktadır.

  • Radyal yöntemler, ürünün genişliğini azaltır ve uzunluğunu arttırır.
  • Yatay yöntemler, ürünün genişliğini azaltır ve uzunluğunu artırır.
  • Dövmenin değişik yönlerde akmış olduğu tazyik oluşumu.

Bu üç kategori, değişik demircilik türlerini ihtiva eder:

Açık kalıpta dövme

Açık kalıpta şekillendirme yönteminde kesme planı olmayan düz kalıplar kullanılır. Bu yöntemde metal sadece kalıpla temas ettiğinde akar. Daha iyi sonuçlar elde etmek için, 200.000 libreden daha ağır ve 80 fit uzunluğundaki bir iş parçası için doğru hareketler önemlidir. Açık kalıpta dövme yöntemi çoğu zaman altın endüstrisinde ve altın külçelerinin oluşturulmasında kullanılır.

Kapalı kalıplama

Sıkıştırma kalıplama olarak da adlandırılan kapalı kalıpta dövme yöntemi, örse bağlı kalıpları kullanır ve erimiş metal bir çekiç kullanarak kalıp boşluklarına akar. Karmaşık şekiller oluşturma sürecinde daha çok zımba ve delik kullanılır. Bu yöntemde kullanılan aletlerin maliyeti yüksek olduğundan bu şekilde üretilen ürünler de oldukça pahalı hale gelir; Sadece seri üretim sebebiyle bu kadar yüksek bir maliyete kıymet. Kapalı kalıpta dövme yönteminde ürünün mukavemeti öteki yöntemlere gore daha yüksektir. Bu yöntem çoğu zaman otomobil parçaları ve donanım araçları üretmek için kullanılır.

oluşumu

Percy’yi döv

Dövme yönteminde ana unsur basınçtır. Bunda, metal durağan(durgun) bir kalıba yerleştirilirken, basınçlı kalıp durağan(durgun) tazyik oluşturarak metali istenen şekle sokar. Metalin kalıpla temas süresi öteki yöntemlere gore daha uzundur sadece bu yöntem bununla beraber ürünün şeklini değiştirebilmektedir. Bu yöntemin bir öteki pozitif yanları da sıkıştırma hızını denetim edebilmesidir. Bu yöntem, üretilen ürünlerin boyutlarında herhangi bir engelleme olmaması sebebiyle en yaygın kullanılan dövme şekillerinden biridir.

Döner dövme işlemi

Döner dövme aslen bir çubuk yada telin uzatılması işlemidir. Isıtılmış metal çubuklar, dönerken metale baskı tatbik eden iki silindirik silindir arasına yerleştirilir.Source bağlantı