Epoksi reçineyi karıştırın – 12 nihai ipucu [Tutorial]


Reçineyi karıştırırken uygulanan doğru prosedür, reçinenin işlenmesinin başarısını yahut başarısızlığını belirler. Olası olan en iyi kararı almanız için, bu makalede sizin için epoksi reçineyi karıştırmaya ait en iyi 12 ipucunu bir araya getirdik.

#1: Doğru karışım payı

Karıştırırken evvela epoksi reçine Reçinenin, üreticiye bağlı olarak değişik karışım oranlarına haiz olabileceğini lütfen ihmal etmeyin. 1:1 yahut 2:1 oranındaki reçine ve sertleştirici için olağan spesifikasyonlara ayrıca, müstahsil spesifikasyonları bazı zamanlar 100:45 benzer biçimde oldukça daha karmaşa çeşitleri de ihtiva eder.

Bu yüzden karıştırma işlemine başlamadan ilkin ambalaj üstündeki müstahsil talimatlarını dikkatlice okumalısınız. Bu bilgilere uymazsanız, reçine istenildiği benzer biçimde işlenemeyebilir yahut sonuçta sertleşmeyebilir. Optimum karışım oranını belirlemek için yardım bulabilirsiniz. Epoksi Reçine Hesaplayıcı.

yeni başlayanlar için e-kitap-epoksi-reçine

#2: Ağırlık yerine hacme bakılırsa karıştırın

Üreticiye bağlı olarak, reçine ve sertleştiricinin kesafet bakımından farklılık göstermesi mümkündür. Netice olarak, devamlı otomatikman aynı ağırlığa haiz olmazlar. İki bileşen şimdi bir terazi kullanılarak ağırlıkça ölçülür ve 1:1 oranında karıştırılırsa, değişik ağırlıklara haiz oldukları için karıştırma payı yanlış olabilir. Bu mesele, ne kadar oldukça hacim karıştırırsanız o denli kötüleşir.

Uç: Bileşenleri karıştırırken, reçineyi ve sertleştiriciyi hacim olarak ölçmenizi elde eden bir standardize kabı kullanın. Bu durumda, tahsisat gelen malzemenin yoğunluğu önemsizdir.

Kullanılan standardize kabının ölçeği, doğru standardize yapılabilmesi için olası olduğunca ufak olmalıdır. Ilkin reçineyi norm kabına koyun ve birazcık bekleyin. Bu sayede malzemenin yüzeyi ayarlanabilmektedir. Sonrasında aynı oranda sertleştirici ekleyebilirsiniz.

reçine karışımı

#3: Ortam sıcaklığını gözlemleyin

Dökme reçine, ısıya oldukça hassas bir malzemedir. Bu yüzden reçineyi karıştırırken ortam sıcaklığına da dikkat etmelisiniz.

  • 20°C’nin altındaki ortam sıcaklıklarında reçine oldukça daha yavaş sertleşir. Ek olarak yüzeyde amin allık denilen mumsu bir katman oluşabilir. Bu hemen sonra epoksi reçinesi daha çok işlenmeden ilkin çıkarılmalıdır. Ve bu kaldırma son aşama can sıkan olabilir. Sıcaklıklar 20°C’nin mühim seviyede dibine düşerse, reçinenin kristalleşmeye başlaması da mümkündür.
  • 20 ° C’nin üstündeki ortam sıcaklıklarında reçinenin tepki süresi mühim seviyede artar. Ve bu bir tek kemikleşme süresi için değil, bununla birlikte malzemenin daha çok işleneceği vakit için de geçerlidir. Bu yüzden devasa yükseklikte sıcaklıklarda, daha uzun muamele süresine haiz bir ürünün tercih edilmesi öneri edilir.

Epoksi reçineyi dış mekanda kullanıyorsanız, burada da geceleri ısı düşerse kemikleşme süresinin mühim seviyede uzayabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Ek olarak ısı farklılıklarından meydana gelen çiy, malzemenin yüzey standardını negatif etkileyebilir.

#4: İşlemedeki nemin görevi

Sertleştirici, hava ile temasa, tıpkı reçinenin sıcaklıklara karşı kırılgan olmasıyla birlikte reaksiyon verir. Rutubet %65’in üzerindeyse, şişeyi sertleştirici kapalı olarak bırakmalısınız. Malzemeyi derhal kullanmazsanız nitelik düşer.

Bu tesir bununla birlikte, oksijenin içeri girip sertleştirici ile reaksiyona girmiş olduğu her seferinde şişe yine yine açılıp kapatıldığında da ortaya menfaat. Aynı nedenle, iki bileşenli reçine ve sertleştirici yalnızca tamamen pak bir aletle çıkarılmalıdır. Kap içerisinde bir reaksiyonu önlemenin tek yolu budur.

Uç: %70’in üstündeki rutubet seviyesinde istenmeyen yan etkisinde bırakır olabileceğinden bu durumda epoksi reçinesinin işlenmesinden kaçınılmalıdır.

Rutubet içinde ne olduğu %6’dan fazla olan bir yüzeyde (örnek olarak beton zemin) muamele yapılacaksa, bu yüzey öncesinden astarlanmalıdır.

Epoksi reçinenin optimum biçimde işlenebilmesi için, ilkin 20 ila en çok 25 °C ortam sıcaklığında ortalama 12 saat saklanmalıdır. Bu uzun depolama süresi olası değilse, araç-gereç bir su banyosu kullanılarak da doğru sıcaklığa getirilebilir. Bu adım, tatminkar bir netice için son aşama önemlidir, bu sebeple oldukça soğuk olan reçine işlenirken göze hoş görünmeyen sütsü çizgiler yahut kabarcıklar oluşabilir. Bunların hemen sonra çıkarılması oldukça zor olsa gerek.

Akış özellikleri, malzemenin ısıtılmasıyla mühim seviyede iyileştirilir. Sadece yukarıda bahsedilmiş olduğu benzer biçimde daha yüksek bir ısı da muamele süresini etkisinde bırakır. Temel olarak, karışımın sıcaklığı 10 °C artırıldığında emek harcama ve kürlenme süresinin yarı yarıya azaldığı unutulmamalıdır.

Uç: Yalnız reçinenin sıcaklığı değil, karışımın döküleceği yüzeyin sıcaklığı da dikkate alınmalıdır. Bu, muayyen bir noktaya kadar temperlenmiş reçineninkinden mühim seviyede daha düşükse, kemikleşme negatif etkilenebilir. En iyi sonuçlar için ısı ve rutubet olası olduğunca durağan(durgun) olmalıdır.

epoksi karışımı

#5: Bileşenlerin dikkatli bir halde karıştırılması

İki bileşenin, reçine ve sertleştiricinin iyice karıştırılması, hemen sonra cazibeli, kullanılabilir bir netice elde etmek için her şeyden ilkin ve en sonundadır. Burada yeterince dikkatli çalışmazsanız, reçinede izole edilmiş, tam olarak kürlenmemiş, yapışkan noktaların oluşması yahut bir iş parçası içerisinde şiddet derecelerinin değişmesi riski vardır.

Bileşenleri karıştırırken, genellikle karıştırma kabının kenarına oldukça oranda malzemenin yapıştığını ihmal etmeyin. Bu, karışım oranını etkileyebileceğinden, kafi malzemeye haiz olmak için oldukça azca oranda reçine ve sertleştiriciyi karıştırmamalısınız.

#6: Bileşenleri karıştırmak için doğru alet

Reçine ve sertleştiriciyi karıştırmak için en müsait enstruman, yanlarda düz olmalıdır. Bu sayede karıştırma kabının tabanına ve kenarlarına yapışmış olan malzemeyi de iyice karıştırabileceksiniz. Düz bir spatulanın azca oranda epoksi reçine için faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Bu, bir karıştırma çubuğuna benzer biçimde çalışır. Fazlaca ufak miktarlar için ucuz bir tahta spatula kullanabilirsiniz. Hususi epoksi reçine karıştırma çubukları, birkaç defa kullanılabilme avantajına haizdir. Ek olarak oldukça fazla havanın karışmasını önlemelidirler. Sadece, bu karıştırma çubukları yalnızca orta oranda reçinenin karıştırılması için mevcuttur.

Uç: Fazlaca oranda epoksi reçinesi karıştırmak istiyorsanız, ağzı olan bir kova kullanmalısınız. Burada, iki bileşen takılı bir karıştırıcıya haiz bir matkapla kolayca karıştırılabilir.

#7: Yalnızca yüksek kaliteli epoksi reçineleri kullanın

Epoksi reçine satın alırken mutlaka yüksek kaliteli bir ürüne yatırım meydana getirmeye kıymet. Ucuz bir ürüne geri dönme eğilimi çoğu zaman devasa yükseklikte olsa bile: Geriye dönerek bakmış olduğunuzda, ucuz mamüller çoğu zaman işlenmeden ilkin sarımsı olduğu yahut sertleşmediği için bu satın aldığınıza pişman olmuş olursunuz. Epoksi reçine satın alırken ilke geçerlidir: ucuza alırsan iki defa alırsın.

reçine karışımı

8.: Yalnızca eşleşen reçineleri kullanın

Bir üreticinin reçinesi ve sertleştiricisi çoğu zaman birbirine optimum biçimde uyar. Hem bir bununla birlikte değişik üreticilerden gelen değişik ürünleri karıştırırken, aşırı sıcaklık oluşumu benzer biçimde beklenmedik kimyasal reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu yüzden bileşik reçine ile çalışırken bir tek birbiri için tasarlanmış ürünleri kullanmalısınız. bir Müstahsil yahut marka kullanın.

#9: Yalnızca ahenkli renkleri kullanın

Bütün boyalar epoksi reçine yahut reçine ile ahenkli değildir. Bu yüzden epoksi reçineyi renklendirirken bir tek müsait renk pastaları, renklendiriciler ve renk pigmentleri kullanmak son aşama önemlidir. Bununla alakalı ayrıntılı bilgiyi ek yazımızda bulabilirsiniz. Epoksi boya.

epoksi boya karıştırma

#10: Önerilen karışım oranına uyun

Reçinenin sertleştiriciye oranını kendi başınıza değiştirirseniz, optimum sonuca güvenemezsiniz. Karışıma üreticinin önerdiğinden daha çok sertleştirici eklerseniz, araç-gereç çoğu zaman sertleştikten sonrasında daha azca sert ve sağlam olacaktır. Seve seve oldukça fazla reçine eklerseniz, yüzey yapışkan kalabilir yahut araç-gereç asla sertleşmeyebilir.

#11: Epoksi reçineye hiç su eklemeyin

Reçine sıvı şekilde olduğu sürece rutubet ile i·lişki etmemelidir. Bu, en ufak miktarlarda bile nihai ürünün standardını negatif etkileyebilir. Bu yüzden karıştırmadan ilkin hem karıştırma kabının bununla birlikte kullanılan karıştırma ekipmanının mutlaka pak ve kuru bulunmasına dikkat edilmelidir.

#12: Karıştırmak için yeterince büyük kaplar kullanın

Kimyasal reaksiyonlar, epoksi reçinesini karıştırırken sıcaklık üretir. Buna ekzotermik tepki denir. Bunun ne kadar büyük olduğu reçineye, karıştırılan miktara ve en son karıştırma kabının yüksekliğine bağlıdır. Bu yüzden, dikkate katılması ihtiyaç duyulan birkaç şey var.

  • Karıştırılabilecek reçine ve sertleştirici miktarının bir sınırı vardır. Bu aşılmamalıdır. Şüpheniz var ise, bir kerede muazzam oranda reçine yerine azca oranda reçineyi iki defa karıştırın yahut üreticiye bir kerede sorunsuz bir halde ne kadar reçine karıştırabileceğinizi mesele.
  • Bu muamele için yeterince büyük bir karıştırma kabı seçerseniz, karıştırma esnasında sıcaklık oluşumu mühim seviyede azalır. Bu, yüksek değil geniş olmalıdır.
  • Düşük reaktiviteli döküm reçineleri karıştırıldıklarında daha azca sıcaklık üretirler. Fazlaca oranda reçine karıştırmak istiyorsanız, projeniz için bunu tercih etmelisiniz.

zemin epoksi reçinesini karıştırın

Epoksi reçine ile alakalı sonuçlarımızı karıştırmak

Epoksi reçineyi karıştırmak, iki bileşeni karıştırmaktan oldukça daha fazlasıdır. Ortam sıcaklığı, rutubet yahut doğru ürünleri kura çekmek benzer biçimde bir takım unsur dikkate alınmalıdır. Epoksi reçinesi nispeten pahalı olduğundan, araç-gereç işleme esnasında dikkatsizce taşınarak lüzumsuz yere israf edilmemelidir. Ve en son, sıraladığımız noktaları ciddiye almak sizi muhteşem bir sonuca oldukça daha yaklaştıracaktır.Source bağlantı

Bunları da sevebilirsiniz