Epoksi reçine kullanma – en iyi 12 ipucu [Tutoriel]


Doğru reçine karıştırma işlemi, reçine işlemenin başarısını yahut başarısızlığını belirler. En iyi neticeleri almanıza destek olmak için, bu makalede en iyi 12 epoksi reçine karıştırma ipucunu derledik.

Öneri #1: Doğru karışım payı

Ilk olarak epoksi reçineyi karıştırırken, reçinenin üreticisine bağlı olarak değişik karışım oranlarına haiz olabileceğini bilmelisiniz. 1:1 ve hatta 2:1 oranındaki reçine ve sertleştirici için olağan spesifikasyonlara ayrıca, üreticinin spesifikasyonları ara ara 100:45 benzer biçimde oldukça daha karmaşa çeşitleri ihtiva eder.

Bu yüzden, karıştırmaya başlamadan ilkin üreticinin ambalaj üstündeki talimatlarını dikkatlice okumalısınız. Bu yönergelere uymazsanız, reçine istenildiği benzer biçimde işlenmeyebilir yahut sertleşmeyebilir. Optimum karışım oranını belirlemek için epoksi reçine hesaplayıcımızda yardım bulabilirsiniz.

Öneri #2: Ağırlık yerine hacme bakılırsa karışımlar

Üreticiye bağlı olarak, reçine ve sertleştiricinin yoğunluğu farklılık izah edebilir. Netice olarak, otomatikman aynı ağırlığa haiz olmazlar. İki bileşen şimdi bir terazi ile ağırlıkça ölçülür ve 1:1 oranında karıştırılırsa, değişik ağırlıklara haiz oldukları için karışım oranının yanlış olması mümkündür. Bu problem karışımın kütlesi arttıkça artar.

Öneri : Bileşenleri karıştırırken reçine ve sertleştiricinin hacmini ölçmek için bir standardize kabı kullanın. Ödenek gelen malzemenin yoğunluğu önemsizdir.

Kullanılan standardize kabının ölçeği, doğru bir standardize sağlamak için olası olduğunca minik olmalıdır. Ilkin reçineyi norm kabına koyun ve birazcık bekleyin. Bu, malzemenin yüzeyinin ahenk sağlamasına izin verir. Sonrasında tam olarak aynı oranda sertleştirici ekleyebilirsiniz.

Epoksi reçinenin kuruma süresi

Öneri #3: Ortam sıcaklığını gözlemleyin

Dökme reçine, ısıya oldukça kırılgan bir malzemedir. Bu yüzden reçineyi karıştırırken ortam sıcaklığına da dikkat edin.

  • 20°C’nin altındaki ortam sıcaklıklarında reçine oldukça daha yavaş sertleşir. Yüzeyde amin allık adında olan mumsu bir katman da oluşabilir. Sonrasında epoksi işlenmeden ilkin çıkarılmalıdır. Ve bu adım son aşama bunaltan olabilir. Isı 20°C’nin mühim seviyede dibine düşerse, reçinenin kristalleşmeye başlaması da mümkündür.
  • 20°C’nin üstündeki ortam sıcaklıklarında reçinenin tepki süresi mühim seviyede artar. Ve bu bir tek kemikleşme süresi için değil, bununla beraber malzemenin sonraki muamele süresi için de geçerlidir. Bu yüzden, oldukça yüksek sıcaklıklarda, daha uzun maruz kalma süresine haiz bir ürünün tercih edilmesi öneri edilir.

Epoksi reçineyi dış mekanda kullanıyorsanız, ısı gece süresince düşerse kemikleşme süresinin de mühim seviyede uzayabileceğini dikkate almalısınız. Ek olarak çiy, ısı farklılıklarından ötürü malzemenin yüzey standardını negatif etkileyebilir.

Öneri #4: Nemin işlemedeki görevi

Sertleştirici, hava ile münasebet ettiğinde reçine kadar sıcaklığa duyarlıdır. Rutubet %65’in üzerindeyse, şişeyi sertleştirici kapalı olarak bırakmalısınız. Malzemeyi derhal kullanmazsanız nitelik düşer.

Bu tesir, şişeye her oksijen girdiğinde ve sertleştirici ile reaksiyona girdiğinden, şişe yine yine açılıp kapatıldığında da kaynaklanır. Aynı nedenle, iki bileşenli reçine ve sertleştirici yalnızca tamamen pak aletlerle çıkarılmalıdır. Bu, kabın içerisinde bir reaksiyondan kaçınmanın tek yoludur.

Öneri : %70’in üstündeki rutubet seviyesinde istenmeyen yan etkisinde bırakır oluşabileceğinden bu durumda epoksi reçine kullanılmamalıdır.

Rutubet payı %6’dan fazla olan bir yüzey üstüne (sözgelişi beton zemin) tatbik yapılacaksa, bu yüzey evvelinde astarlanmalıdır.

Epoksi reçinenin optimum halde işlenebilmesi için, ilkin en çok 20 ila 25°C ortam sıcaklığında ortalama 12 saat saklanmalıdır. Bu uzun depolama süresi olası değilse, araç-gereç su banyosu ile de doğru sıcaklığa getirilebilir. Bu adım, tatminkar bir netice için son aşama önemlidir, bu sebeple oldukça soğuk olan reçine işlenirken göze hoş görünmeyen sütsü çizgiler yahut kabarcıklar oluşabilir. Sonrasında bu tarz şeyleri kaldırmak oldukça zor olsa gerek.

Malzemenin ısıtılmasıyla akış özellikleri mühim seviyede iyileştirilir. Bununla beraber, daha ilkin de belirtildiği benzer biçimde, daha yüksek bir sıcaklığın da muamele süresi üstünde tesiri vardır. Temel olarak, karışımın sıcaklığı 10°C arttırılırsa muamele ve kür süresinin yarı yarıya kısaldığına dikkat edilmelidir.

Öneri : Bir tek reçinenin sıcaklığı değil, bununla beraber karışımın döküleceği yüzeyin sıcaklığı da dikkate alınmalıdır. Bu, sertleşmiş reçineninkinden mühim seviyede düşükse, kemikleşme negatif etkilenebilir. En iyi neticeleri elde etmek için ısı ve rutubet olası olduğunca durağan(durgun) olmalıdır.

epoksi sertleştirici

Öneri #5: Bileşenleri iyice karıştırmak

Sonrasında cazibeli ve kullanılabilir bir netice elde etmek için iki bileşenin, reçine ve sertleştiricinin iyice karıştırılması oldukça önemlidir. Burada yeterince dikkatli olmazsanız, reçinede tam olarak sertleşmemiş ek yerlerinin oluşması yahut bir parçanın şiddet derecesinin değişmesi riski vardır.

Bileşenleri karıştırırken, genellikle karıştırma kabının kenarına oldukça oranda malzemenin yapıştığını ihmal etmeyin. Karıştırma payı etkilenebileceğinden, kafi araç-gereç elde etmek için oldukça azca oranda reçine ve sertleştiriciyi karıştırmamalısınız.

Öneri #6: Bileşenleri karıştırmak için doğru alet

Reçine ve sertleştiriciyi karıştırmak için en müsait enstruman, yanlarda düz olmalıdır. Bu, karıştırma kabının altına ve yanlarına yapışan malzemeleri iyice karıştırmanıza imkan tanır. Düz bir spatulanın azca oranda epoksi reçine için faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

Bir karıştırıcı benzer biçimde çalışır. Oldukça minik miktarlar için ucuz bir tahta spatula kullanabilirsiniz. Hususi epoksi reçine karıştırma çubukları, birkaç defa kullanılabilme avantajına haizdir. Ek olarak aşırı oranda hava girişini önlemeleri amaçlanmaktadır. Bununla beraber, bu karıştırıcılar yalnızca orta oranda reçineyi karıştırmak için kullanılabilir.

Öneri : Oldukça oranda epoksi karıştırmak istiyorsanız, ağzı olan bir kova kullanmalısınız. Bu karıştırıcıda, iki bileşen karıştırıcılı bir matkap kullanılarak kolayca karıştırılabilir.

7. ipucu: Bir tek yüksek kaliteli epoksi reçineleri kullanın

Epoksi reçine satın alırken daima kaliteli bir ürüne yatırım meydana getirmeye kıymet. Ucuz bir ürüne geri dönme eğilimi çoğu zaman muazzam olsa bile: Bu satın alma işleminden sonrasında pişman olacaksınız, bu sebeple ucuz mamüller çoğu zaman sarımsıdır yahut işlenmeden ilkin sertleşmezler. Epoksi reçine satın alırken ilke geçerlidir: ucuza alırsan iki defa alırsın.

Fiberglas ile epoksi kullanın

Öneri 8.: Yalnızca ahenkli reçineler kullanın

Bir üreticinin reçinesi ve sertleştiricisi çoğu zaman birbirine optimum halde uyar. İster bir yahut daha çok üreticiden olsun, değişik mamüllerin karıştırılması beklenmedik kimyasal reaksiyonlara yol açabilir, örn. B. aşırı sıcaklık, gel. Bu yüzden, reçine ile çalışırken, yalnızca bir üreticinin yahut markanın birbirine yönelik ürünlerini kullanmalısınız.

Öneri #9: Yalnızca ahenkli renkleri kullanın

Bütün boyalar epoksi reçine yahut reçine ile ahenkli değildir. Bu yüzden, epoksi reçineyi renklendirmek için yalnızca müsait renkli macunların, boyaların ve pigmentlerin kullanılması son aşama önemlidir. Bununla alakalı detaylı detayları Epoksi reçine kaplama ek makalemizde bulabilirsiniz.

Epoksi reçine kullanın

Öneri #10: Önerilen karışım oranına uyun

Reçinenin sertleştiriciye oranını tadı olarak değiştirirseniz, en iyi kararı bekleyemezsiniz. Karışıma müstahsil tarafınca öneri edilenden daha çok sertleştirici eklerseniz, araç-gereç sertleştikten sonrasında çoğu zaman daha azca sert ve daha azca elastik olur. Oldukça fazla reçine eklerseniz, yüzey yapışkan hale gelebilir yahut araç-gereç asla sertleşmeyebilir.

Öneri #11: Epoksi reçineye hiç su eklemeyin

Reçine sıvı şekilde olduğu sürece rutubet ile münasebet etmemelidir. Oldukça minik miktarlarda bile, bunun son ürünün kalitesi üstünde negatif bir tesiri olabilir. Bu yüzden, karıştırmadan ilkin, karıştırma kabının ve kullanılan karıştırma ekipmanının ne olursa olsun pak ve kuru olduğu için güvenilir olun.

Öneri #12: Karıştırmak için yeterince büyük kaplar kullanın

Kimyasal reaksiyonlar, epoksi reçinesini karıştırırken sıcaklık üretir. Buna ekzotermik tepki denir. İkincisinin boyutu reçineye, karışım miktarına ve her şeyden ilkin karıştırma tankının yüksekliğine bağlıdır. Bundan dolayı dikkate katılması ihtiyaç duyulan birkaç şey var.

  • Reçine ve sertleştiricinin karışım miktarının bir sınırı vardır. Bu sınır aşılmamalıdır. Şüpheniz var ise, daha azca oranda reçineyi bir defa yerine iki defa karıştırın yahut üreticiye bir kerede kolayca ne kadar reçine karıştırabileceğinizi problem.
  • Bu muamele için yeterince büyük bir karıştırma kabı seçerseniz, karıştırma esnasında oluşan sıcaklık mühim seviyede azalır. Yüksek değil geniş olmalıdır.
  • Düşük reaktiviteye haiz döküm reçineleri karıştırıldığında daha azca sıcaklık üretir. Oldukça oranda reçine karıştırmak istiyorsanız, projeniz için kullanmak daha iyidir.

epoksi reçine nasıl yapılır

Epoksi reçinenin karıştırılmasıyla alakalı sonucumuz

Epoksi reçineyi karıştırmak, iki bileşeni karıştırmaktan daha fazlasıdır. Ortam sıcaklığı, rutubet yahut doğru mamüllerin seçilmesi benzer biçimde muayyen faktörler dikkate alınmalıdır. Epoksi reçine nispeten pahalı olduğundan, araç-gereç işleme esnasında nazikçe işlenerek lüzumsuz yere israf edilmemelidir. En son, aşağıdaki noktalar muhteşem bir sonuca yaklaşmanıza destek olacaktır.Source bağlantı

Bunları da sevebilirsiniz