Ahşabın tasarımına, dokusuna ve çeşitlerine aşinalık


Her ağaç işleme projesi için belirli bir ağaç türü seçilmelidir; Bu sebeple her bir ağaç türünün özellikleri, onu belirli bir iş için ayırır. Doku, tasarım, desen vb. özellikleri bilerek işletmeniz için en iyi ahşabı elde edebilirsiniz.

Ahşabı kullanımınıza bağlı olarak, değişik ahşap dokusu türleri (düz doku hariç) ile çalışmak kolay ve zor olabilir. Mesela, istediğiniz cool görünümü elde etmek için ahşabın dokusuyla oynamayı seven bir tipseniz, kıvrımlı bir dokuya haiz ahşapla çalışmak kolay bir iştir sadece pürüzsüz ve düz bir dokuya haiz pürüzsüz bir ahşapla istediğiniz görünümü elde etmek istiyorsanız o süre üstünde uzun süre çalışmanız gerekir.


Ahşabın dokusu niçin önemlidir?

ahşap deseni

Ahşap doku ve malzemeler

Bir marangozdan “ince taneli ağaç” ve “iri taneli ağaç” terimlerini asla duydunuz mu? Bu kelimeler ahşabın türü ile ilişkilidir. Ksilem, ksilem hücrelerinin boyutundaki farkın derecesini ifade eder. Kaba ve ince dokulu ahşaplar arasındaki fark, ahşap hücrelerin şeritler halinde düzenlenmesi (ksilem kirişleri olarak bilinir) ve gözeneklerin boyutu ve kapsamıdır.

Bazı nedenlerden dolayı, marangozlar kaba doku ve pürüzsüz doku yerine kaba doku ve pürüzsüz doku terimlerini kullanırlar. Sebepleri ne olursa olsun, bir dahaki sefere bu cümleleri duyduğunuzda kafanız karışmaz.

Ahşabın dokusu dolgu kullanımını belirler

Kapalı dokulu ve açık dokulu ahşaplar aslen ahşap dokusunun gözenek boyutunu ifade eder. Marangozlar ahşabın bu özelliğine bakılırsa dolgu kullanıp kullanmamaya karar verirler.

Ahşabın dokusu ahşabın iyi mi kesileceğini belirler

Ahşap kesim türüne bağlı olarak, “çizgili doku”, “radyal doku” ve “düz doku” dahil olmak suretiyle değişik ahşap dokusu türlerine haiz olabilirsiniz. Bu tür kesimlerin tümü değişik güç ve görünüme haizdir.

Bu yüzden, bilhassa güzel ve benzersiz bir netice elde etmek için değişik stiller tasarlamaya karar verdiğinizde ahşabın dokusuna ve kesim türüne dikkat etmek oldukca önemlidir.

Doku ve güç

Ahşabın mukavemetini arttırmak için ahşap doku yönlendirmesi kullanılabilir. Ahşap, ister sert ister yumuşak olsun, naturel selüloz liflerinden ve onu sert ve kuvvetli icra eden ligninden oluşan naturel bir polimerdir.

Daha iyi idrak etmek için, selüloz liflerinin bir araya getirildiğini ve tutkalla bağlandığını hayal edin. Tek selüloz lifleri bükülebilir ve kırılabilir; Sadece bir araya getirilen ip kuvvetli ve sağlamdır.

Ahşabın gücü ile bu aranjmanın ilişkisi nedir? Ahşabı uzunlamasına kestiğinizde aslen lignin bağını koparmış olmuş olursunuz. Sadece ahşabı uzunlamasına kestiğinizde selüloz liflerini kırmış olmuş olursunuz. Lignin bağları hangisinde daha kuvvetlidir? Bu izahat, ahşabı yatay olarak kesmenin, ahşabı dikey olarak kesmekten niçin daha kolay bulunduğunu açıklar. Keserken daha çok dayanıklılık elde etmek için ahşabın, ahşabın mukavemetini en fazla destekleyecek yöne baktığından güvenli olmanız gerekir.

İnşaat esnasında ahşabı daha minik parçalara ayırmanız gerekirse, mümkün olduğunda ahşabı damar süresince kesmeye çalışın; Bu, dokunun ahşabın uzunluğu süresince ilerlemesini sağlayarak ona fazladan güç verir. Ahşabın güzelliğinden oldukca sağlamlığını arıyorsanız, pürüzsüz ahşabı seçin. Ek olarak dokunun düzgünlüğüne ve tutarlılığına dikkat edin Ahşabın dokusu ne kadar pürüzsüzse o denli güçlüdür.

Doku ve sertlik

Değişik tane yönleri, değişik derecelerde ahşap sertliği ile sonuçlanır. Ahşabın yanal sertliği tahta üstündeki yüzey ile ölçülür. Sadece nihai sertlik, tahtanın kesik yüzeyi kontrol edilerek ölçülür. Her iki sertlik derecesi de ahşabın damarının düzgünlüğü ve yönü ile ölçülür.

Karmaşa doğramalarda kullanılan ahşabın cinsine uygunluğunu sağlamak için ahşabın sertlik derecesi ölçülür.

Ahşap, ağacın gövdesi, gövdeleri, kökleri ve öteki odunsu kısımları çevresinde eşmerkezli katmanlar halinde büyür. Ağaç gövdesi kesildiğinde ortaya çıkan katmanlar.

Ahşap iyi mi büyür?

ahşap deseni

Ağacın en içteki katmanına çekirdek denir. Birçok ağaçta bu kısım ağacın öz odunundan (daha koyu olan iç kısım) daha yumuşak ve daha koyudur. Öz odun, ağacı desteklemekten başka işlevi olmayan ölü hücrelerden oluşur. Bir sonraki katman, kökler ve yapraklar içinde su, mineraller ve nebat şekerlerini tutan diri odundur. Bu katman çoğu zaman Öz odun katmanından daha hafiftir. En dıştaki ksilem tabakasına kambiyum denir. Gelişme esnasında ksilem üreten ve koruyucu bir epidermisle kaplanan ince bir canlı hücre tabakası. Kambiyum her gelişme mevsiminin başlangıcında hızla büyür ve bahar odunu üretir. Sadece havalar ısındıkça büyümesi yavaşlar ve daha koyu yazlık odun üretir. Odun büyümesinin son aşaması, bahar odunundan daha yoğun ve daha serttir. Havalar soğudukça kambiyum bir sonraki bahara kadar uykuda kalır. Bu gelişme döngüsü, değişik ağaç halkaları üretir.

ksilem yapısı

Kambiyum büyüdükçe, bir çok ağacın gövdesinin, gövdesinin yada kökünün ekseni ile hizalanan uzun, dar uzunlamasına hücreler olan iki tür ksilem hücresi oluşur. Bunlar aslen ksilemi oluşturan aynı hücrelerdir. Kambiyum ek olarak, pulpa çevresinde ve eksene dik olan azca sayıda radyal hücre üretir.

Odun büyüdükçe hücrelerdeki canlı protoplazma ölür, yıpranır ve hücre duvarının arkasında kalır. Bu duvarlar, ahşaba güç veren selüloz liflerinden yapılmıştır. Bu lifler, lignin isminde olan tutkal benzeri bir madde ile bağlanır. Boyuna içi boş hücreler, diri odunun ağacın yukarı ve aşağı özünü oluşturan kısmıdır. İçi boş ışınlar nebat şekerini depolar. Birkaç sürem sonrasında sulu meyveler öz oduna dönüşür. Özsu kurur ve hücre duvarlarında mineral bileşikler oluşur. Bu kimyasallar ahşabı koyulaştırır ve değişik ahşap türlerine belirgin bir renk verir. Ek olarak ahşabın mukavemetini ve sertliğini de etkisinde bırakır.

Ahşap doku türleri

Her ağaç, kendine özgü gelişme yöntemi sebebiyle, hücrelerin uzunlamasına genişlemesine paralel olarak değişik bir doku yönüne haizdir ve normal olarak ahşabın dokusunun iyi mi kesildiğine bağlı olarak da değiştiğini anlatmaya gerek kalmamıştır.

Ahşabı damar süresince kestiğinizde (tahıl ve gelişme halkalarına dik), bir uç damar görünür.

Ahşabı damar yönünde kestiğinizde ve gelişme halkalarına teğet olduğunda, damar enine yada düz görünür.

Ahşabı damar yönüne paralel ve gelişme halkalarının yarıçapı süresince kestiğinizde, radyal damar görünür.

Hem düz hem de köşegen dokulara uzun dokular da denir.

Bir marangoz, ağacı kesmek için her biri değişik ahşap dokusu desenleri sergileyen birkaç yöntem kullanır.

Desenler ve tasarımlar

Ksilem hücrelerinin boyutu, türü ve dizilişi değişik türlerde farklıdır ve bu da ksilemin görünümünde etkilidir. Ksilem dokusu, uzunlamasına hücrelerin göreli boyutu tarafınca belirlenir. Büyük hücreli ahşabın kaba bir dokusu vardır, sadece minik hücreli ahşabın pürüzsüz bir dokusu vardır.

ahşap deseni

Sert ağaçların damarları vardır. Damarlar, çevreleyen hücrelerden daha büyük bir çapa haiz olan bir tür uzunlamasına hücredir. Bu damarlar kesildiğinde, ahşapta gözenek isminde olan oyuk delikler oluştururlar. Bu gözenekler, sert ağaca yumuşak ağaçtan değişik bir görünüm verir. Bazı sert ağaçların diri odunlarında halka gözenekli ağaçlar olarak malum daha çok gözenek bulunur. İlkbahar ahşabı ile yaz ahşabında gözenekleri eşit olan ağaçlara dairesel, yayılan ağaç denir. Gözeneklerin düzenlenmesi ahşabın dokusu üstünde mühim bir etkiye haizdir. Halkalı gözenekli sert ağaçların kuvvetli ve ayırt edici bir dokusu vardır. Polisiklik ahşap doku tasarımı daha azca belirginken.

ahşap deseni

Ahşabın gözenekleri de değişik boyutlara haizdir. Çıplak gözle görülebilen büyük gözeneklere haiz ahşaplara açık dokulu ahşap denir. Minik, algılanamayan gözeneklere haiz ahşaplara kapalı dokulu ahşap denir. Açık dokulu ahşap, yüzeyi pürüzsüz olmadığı için kapalı dokuludan daha pürüzlüdür. Ahşap kesildiğinde ve gözeneklerde boşluklar oluştuğunda, açık gözenekler ahşabın yüzeyinde oluklar ve çizikler oluşmasına niçin olur. Pürüzsüz, muntazam bir yüzey oluşturmak için ahşabı zımparalamadan ilkin bu delikler doldurulmalıdır.

Şimdi, bu yazıda edindiğiniz bilgilerle, görünümün ve fiyatın ötesinde ahşabın dokusuna bakılırsa ahşap paneller seçin.Source bağlantı